Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic.

Rất nhiều đề, tha hồ mà luyện nhé

Học sinh có lực học trung bình muốn đạt 6-8 điểm trong bài thi, có nhu cầu giảng chậm, giảng kỹ và tập trung vào chiến thuật làm những câu hỏi dễ lấy điểm.

  • Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện