Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic.

Tổng số câu

36

Đã trả lời đúng

???

Chưa làm

???

Luyện tập lớp 12, chương 1 Ứng dụng đạo hàm, bài Cực trị của hàm số

  • Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện
Bạn chưa đăng nhập! Đăng nhập ngay